Procesfacilitering

Ro i samme tempo og retning

Vi faciliterer en proces hvor vi sammen bliver klogere på din virksomhed.

I gennem procesfacilitering kommer vi indunder huden på din virksomhed, ser den i et andet lys og skaber et udgangspunkt for en endnu bedre fremtid for din virksomhed. Vi arrangerer en dag eller flere, der passer dine behov, i den forbindelse sørger vi også for rare omgivelser og mad, der skal danne ramme for en god proces.

Se det hele i et andet perspektiv

Procesfacilitering kan give dig en uventet indsigt i netop jeres situation. Nogle gange kan andres syn ude fra give stof til eftertanke. Vi facilitere en proces for jer i rare omgivelser der rykker til jeres forståelse.

Derfor procesfacilitering
  • Se din virksomhed i et andet lys
  • Giver perspektiv ude fra
  • Skaber ny forståelse

Får alle i tale og kommer hele vejen rundt

Proces facilitering vil altid tage udgangspunkt i jeres virksomhed, men vi har teten som facilitator og komme ofte hele vejen rundt.

Vi forsøger at få dem i tale som normalt ikke siger så meget og lytter til alle omkring bordet, med målet om at skabe det bedste resultat.

Ofte kan facilitering udefra være yderst givtig for de fleste virksomheder. Facilitering af processer fra folk med et anderledes syn for sagen, et syn som differentierer sig fra den måde man selv normalt ser på tingene, kan sætte skub i ting der ellers har stået stille i lang tid.

Sådan ser en typisk dag ud

Kl. 09:00
Ankomst i behagelige omgivelser
Kl. 09:30
Velkomst & morgenmad
Kl. 10:00
Start på proces
Kl. 12:15
Frokost – smørrebrød udefra
Kl. 13:00
Proces fortsat
Kl. 15:30
Afrunding